Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai/kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kas yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?
Tai projektai, kurių dėka žemės sklypai gali būti  padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (amalgamuojami). Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas taip pat rengiamas, kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį,  kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai,  kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo (įsiterpusio žemės sklypo formavimas) bei  kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui.

 • Ką reikia turėti užsisakant?
  Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektui pradėti rengti reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus išduotas įsakymas pradėti rengti formavimo – pertvarkymo projektą bei savivaldybės architektūros skyriaus išduotus reikalavimus rengti projektą.
 • Kam reikalingi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai?
  • Norint padalinti (atidalinti) žemės sklypą (-us) keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį;
  • Norint padalinti (atidalinti) žemės sklypą (-us) nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties;
  • Sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus;
  • Formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;
  • Formuojant įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų;
  • Perdalijant (amalgamuojant) žemės sklypus, nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto.

Kas yra kaimo plėtros žemėtvarkos projektai?
Vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, rengiamas siekiant kaimo gyvenamųjų vietovių neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.

 • Ką reikia turėti užsisakant?

Žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektui pradėti rengti reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus išduotas įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei savivaldybės architektūros skyriaus išduotos planavimo sąlygos rengti projektą. Taip pat reikalingas ūkininko pažymėjimas.

 • Kam reikalingi kaimo plėtros žemėtvarkos  projektai?

Kaimo plėtros projektas rengiamas tuomet, kai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto metu negalima žemės sklypui keisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties į paskirtį leidžiančią statyti statinius. Tuomet asmuo turintis ūkininko pažymėjimą ne mažesniame nei 0,50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype gali statyti ūkininko sodybą su pagalbiniais statiniais jeigu tai leidžia žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.