Topografinės nuotraukos

Kas yra inžinerinės – topografinės nuotraukos?
Tai topografijos – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

  • Ką reikia turėti užsisakant?
    Reikia turėti teritorijos ribą, pateikti ištrauką arba žemės sklypo planą, kuriuose būtų aiškiai matoma teritorija, kurioje bus daroma inžinerinė – topografinė nuotrauka.
  • Kam reikalingos inžinerinės – topografinės nuotraukos?
    Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.